207
Nguồn động lực mạnh mẽ của tăng trưởng đến từ con người. Để tận dụng sức mạnh của đội ngũ nhân sự, việc hệ thống hóa và quy chuẩn hóa là việc làm vô cùng cần thiết. Hệ thống sẽ tập trung và phân bổ sức mạnh của các nguồn lực một cách hợp lý, giúp doanh nghiệp kiểm soát hiệu quả từng vị trí, từng khâu, từng bước trong quá trình tiến đến mục tiêu tăng trưởng.
ĐỪNG TIẾC TIỀN CHO SỨC KHỎE
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ (KT-05)
ĐỪNG TIẾC TIỀN CHO SỨC KHỎE
Công ty Cổ Phần Dược phẩm MEDI MIỀN BẮC là công ty chuyên sản xuất, kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế và mỹ phẩm. Để phát triển nhu cầu kinh doanh của công ty, chúng tôi chào mừng các ứng viên đến tham dự phỏng vấn cho vị trí nhân viên đăng ký thuốc, thực phẩm chức năng.
ĐỪNG TIẾC TIỀN CHO SỨC KHỎE
Công ty Cổ Phần Dược phẩm MEDI MIỀN BẮC là công ty chuyên sản xuất, kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế và mỹ phẩm. Để phát triển nhu cầu kinh doanh của công ty, chúng tôi chào mừng các ứng viên đến tham dự phỏng vấn cho vị trí content marketing.
ĐỪNG TIẾC TIỀN CHO SỨC KHỎE
Công ty Cổ Phần Dược phẩm MEDI MIỀN BẮC là công ty chuyên sản xuất, kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế và mỹ phẩm. Để phát triển nhu cầu kinh doanh của công ty, chúng tôi chào mừng các ứng viên đến tham dự phỏng vấn cho vị trí chuyên viên kinh doanh phụ trách mảng mỹ phẩm.
ĐỪNG TIẾC TIỀN CHO SỨC KHỎE
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ (KT-05) Công ty Cổ Phần Dược phẩm MEDI MIỀN BẮC là công ty chuyên sản xuất, kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế và mỹ phẩm. Để phát triển nhu cầu kinh doanh của công ty, chúng tôi chào mừng các ứng viên đến tham dự phỏng vấn cho vị trí chuyên viên kinh doanh phụ trách mảng mỹ phẩm
ĐỪNG TIẾC TIỀN CHO SỨC KHỎE
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - Quản lý OTC và nhân viên Kinh doanh - Kê đơn phòng khám nha khoa Công ty Cổ Phần Dược phẩm MEDI MIỀN BẮC là công ty chuyên sản xuất, kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế và mỹ phẩm. Để phát triển nhu cầu kinh doanh của công ty, chúng tôi chào mừng các ứng viên đến tham dự phỏng vấn cho vị trí chuyên viên kinh doanh phụ trách mảng mỹ phẩm

VIDEO CLIPS

 

 

LIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI
0243 623 1475