Tư duy quản trị: Từ con người đến hệ thống - Chuẩn hóa từ văn hóa

Cỡ chữ
In trang

Tư duy quản trị

TỪ CON NGƯỜI ĐẾN HỆ THỐNG – CHUẨN HÓA TỪ VĂN HÓA

Vai trò của lãnh đạo là định hướng mục tiêu và vạch ra kế hoạch, nhưng đội ngũ nhân viên mới chính là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của tổ chức. Để phát huy được tốt nhất nguồn nhân lực, doanh nghiệp cần loại bỏ 3 yếu tố tiêu cực sau:

1. Không đo lường kết quả làm việc của nhân viên.

2. Có đo lường nhưng lãnh đạo không giám sát, không quan tâm đến kết quả.

3. Nhân viên có tinh thần trách nhiệm kém.

Hiện nay, đa số doanh nghiệp chỉ mới tập trung huấn luyện kỹ năng cho nhân viên, chưa quan tâm đến việc nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cho họ. Nhiệm vụ của nhà lãnh đạo là tạo ra được một môi trường làm việc chuyên nghiệp, các quy trình được chuẩn hóa, có đo lường kết quả, có kiểm soát nội bộ để giảm tình trạng độc quyền về thông tin.

Hình thức độc quyền thông tin gây cản trở cho sự phát triển của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần xây dựng một hệ thống quản trị nhằm tăng khả năng tự kiểm soát trong nội bộ, bắt đầu là từ việc xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp đồng nhất. “Một công ty nếu muốn tồn tại trên 50 năm thì phải có văn hóa, trên 10 năm thì phải có hệ thống”.

Để đo lường và đánh giá chính xác nhân sự, cần có quy trình 3 bước:

1. Chuẩn hóa quy trình làm việc.

2. Đánh giá cả quy trình để tìm ra chỗ cần kiểm soát đặc biệt, bởi kiểm soát toàn bộ các bước của quy trình chỉ khiến nhân viên thêm ngột ngạt và căng thẳng.

3. Lãnh đạo xem xét, đánh giá và phản hồi.

Nguồn động lực mạnh mẽ của tăng trưởng đến từ con người. Để tận dụng sức mạnh của đội ngũ nhân sự, việc hệ thống hóa và quy chuẩn hóa là việc làm vô cùng cần thiết. Hệ thống sẽ tập trung và phân bổ sức mạnh của các nguồn lực một cách hợp lý, giúp doanh nghiệp kiểm soát hiệu quả từng vị trí, từng khâu, từng bước trong quá trình tiến đến mục tiêu tăng trưởng.

Quay lại

VIDEO CLIPS

 

 

LIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI
0243 623 1475