Thông báo sử dụng mẫu biểu trưng của Công ty

Cỡ chữ
In trang

THÔNG BÁO

V/việc sử dụng mẫu biểu trưng chính thức của Công ty

Với mục tiêu đẩy mạnh việc nhận dạng thương hiệu, khẳng định vị trí trên thị trường, đồng thời xây dựng hình ảnh phù hợp với định hướng phát triển Công ty trong giai đoạn mới. Kể từ ngày 18/02/2020, Công ty cổ phần Dược Medi Miền Bắc chính thức công bố và sử dụng mẫu biểu trưng (logo) mới như sau:

medimienbac

(Kèm theo các file định dạng PDF, PNG, JNG)

Logo là biểu tượng riêng và thuộc bản quyền của Công ty, được sử dụng vào các hoạt động chung nhằm quảng bá hình ảnh, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Công ty.

Các phòng ban/bộ phận được sử dụng logo Công ty để phục vụ cho quảng bá, truyền thông về các hoạt động trong chức năng nhiệm vụ được giao, không được phép sử dụng logo Công ty để phục vụ cho mục đích cá nhân.

Kính thông báo !

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDI MIỀN BẮC

Quay lại

VIDEO CLIPS

 

 

LIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI
0243 623 1475